Štandard plemena

Štandard-FCI č. 156 / 22.11.2012 2
PÔVOD: Veľká Británia.
DÁTUM PUBLIKÁCIE ÚRADNE PLATNÉHO ŠTANDARDU: 08.10.2012.
VYUŽITIE: ovčiak.
KLASIFIKÁCIA FCI: Ovčiarske psy a psy hovädzieho dobytka skupiny 1 (okrem švajčiarskych psov).  Ovčiarske psy bez pracovnej skúšky.
STRUČNÉ HISTORICKÉ ZHRNUTIE: Dlhosrstá a krátkosrstá kólia majú štandard rovnaký s výnimkou dĺžky srsti. Predpokladá sa, že toto plemeno sa vyvinulo zo psov dovezených pôvodne do Škótska Rimanmi, ktorí sa potom skrížili s pôvodnými domácimi plemenami. Puristi môžu poukazovať na jemné rozdiely, ktoré sa objavili, keď si jednotliví chovatelia vybrali jedince pre budúce šľachtenie. Pravdou však ostáva, že tieto dve plemená pochádzajú z tej istej chovateľskej základne a zdieľajú v rodokmeni rovnaké línie, ktoré možno nájsť dodnes. Dlhosrstá kólia je trochu prepracovanou verziou pôvodnej pracovnej škóskej kólie, z ktorej bola svedomito šľachtená viac ako 100 rokov. Mnoho psov stále dokáže uspokojivo vykonávať svoju prácu. Základné posolstvo je, že napriek svojej kráse je kólia stále pracovný pes.
CELKOVÝ VZHĽAD: Vystupuje ako pes veľkej krásy, stojaci s bezúhonnou dôstojnosťou, žiadna časť tela nie je neprimeraná k celku. Stavba tela je plná sily a aktivity, bez akejkoľvek ťažkopádnosti a stopy hrubosti. Najdôležitejší je výraz, ktorý je dosiahnutý dokonalou rovnováhou a pomerom lebečnej a tvárovej časti tela, veľkosťou, tvarom, farbou a umiestnením očí, správnym posadením a nesením uší.


POVAHA A TEMPERAMENT: Priateľská povaha bez akejkoľvek stopy po nervozite alebo agresivite. Skvelý spoločník, priateľský, šťastný a aktívny, dobre sa správa s deťom a iným psom.

HLAVA: Vlastnosti hlavy, ktoré sú veľmi dôležité, sa musia brať do úvahy v pomere k veľkosti psa. Pri pohľade spredu alebo zboku sa hlava podobá čisto rezanému klinu s čistými líniami. Zužuje sa postupne a hladko od uší po koniec nosa. Pri pohľade z profilu leží horná časť lebky a horná časť papule v dvoch rovnobežných priamkach rovnakej dĺžky rozdelených stopom. Stred medzi vnútornými kútikmi oka (ktorý je stredom správne umiestneného stopu) je stredom rovnomerne vyváženej hlavy. Hĺbka lebky od čela k spodnej časti čeľuste nesmie byť nikdy neprimerane hlboká.
LEBKA: plochá. STOP: mierny, ale viditeľný.
TVÁROVÁ ČASŤ: Ňucháč: vždy čierny. Papuľa: Koniec hladkej, dobre zaoblenej papule je tupý, nikdy nie je hranatý alebo tenký. Čeľuste / zuby: Čeľuste silné, čeľusť je čistá. Zuby dobrej veľkosti. Perfektný, pravidelný a úplný nožnicový zhryz, t. j. horné zuby tesne prekrývajú dolné zuby a sú kolmo postavené k čeľustiam. Oči: veľmi dôležitý znak, ktorý dáva sladký výraz. Stredne veľké (nikdy veľmi malé) sú trochu šikmo posadené, mandľového tvaru a tmavohnedej farby, s výnimkou blue-merle sfarbenia, kedy sú oči často (jedna alebo obidve alebo časť jednej alebo oboch) modré alebo modro-hnedé. Výraz plný inteligencie s rýchlym a pohotovým pohľadom pri počúvaní. Uši: malé, nie príliš blízko ale ani príliš ďaleko od seba. V pokoji položené dozadu, ale v afekte postavené dopredu a nesený čiastočne vztýčený, to znamená, že s približne dvoma tretinami vzpriameného ucha je horná tretina prirodzene klopená dopredu, pod horizontálu.

KRK: svalnatý, silný, primerane dlhý, dobre klenutý.
TELO: V porovnaní s výškou mierne dlhšie. Bedrá: mierne klenuté. Hrudník: hlboký, pomerne široké plecia; rebrá dobre klenuté. Chvost: dlhý, s dĺžkou siahajúcou najmenej k pätám. Nesený nízko, keď v kľude, ale pri vzrušení je nesený mierne nahor, no nikdy nie nad chrbát.
KONČATINY: Predné: plecia: šikmé a dobre zauhlené. Lakte: nie sú vtočené ani vytočené. Predlaktie:  rovné a svalnaté, so stredne silnými kosťami. Predné labky: oválne so silnými vankúšikmi. Prsty klenuté a tesne pri sebe.
Zadné: Stehná: svalnaté. Kolená: dobre zauhlené. Predkolenie: čisté a šľachovité. Päty: nízke a silné. Zadné labky: oválne so silnými vankúšikmi. Prsty klenuté a tesne pri sebe. Mierne menej klenuté ako predné labky.
POHYB:  je charakteristický pre toto plemeno. Lakte sa nikdy nevytáčajú do strán. Kríženie končatín alebo valivý pohyb je vysoko nežiadúci. Zadné končatiny od pätového kĺbu po zem sú pri pohľade zozadu rovnobežné, ale nie príliš blízko; pri pohľade zboku je akcia plynulá. Zadné končatiny sú silné a majú dostatok drajvu. Je žiaduci primerane dlhý krok, ktorý by mal byť ľahký a mal by vyzerať bez námahy. Absolútna istota v pohybe je nevyhnutná.

FARBA: Zlatá, trikolór a blue-merle.

BIELE ZNAKY: Všetky vymenované farby by mali mať pre kólie typické biele znaky vo väčšom alebo menšom rozsahu. Obvykle to býva: celkom alebo čiastočne biely golier, biela hruď, končatiny a labky, biely koniec chvosta. ktorý je plemenným znakom. Na tvári a čele môže byť malá lysinka.

VEĽKOSŤ: Výška v kohútiku: psy 56-61 cm, sučky 51-56 cm

CHYBY: Každá odchýlka od uvedeného sa má hodnotiť ako chyba, ktorej závažnosť priamo závisí od stupňa odchýlky, jej vplyvu na zdravotný stav jedinca a na jeho schopnosť vykonávať  tradičnú prácu.

VYLUČUJÚCE VADY z CHOVU:
Agresívny alebo príliš bojazlivý jedinec, jedinec, ktorý zjavne vykazuje fyzické alebo povahové abnormality, musí byť diskvalifikovaný

Psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.zdroj: https://www.fci.be/Nomenclature/Standards/156g01-en.pdf

preklad: Terézia Filipová